Điểm sàn Trường ĐH Nông lâm TP.HCM từ 15 đến 21

Chiều ngày 14/9, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.Theo đó, tại cơ sở chính của trường ở TP.HCM, điểm sàn cao nhất là 21, thấp nhất là 16.
Đối với hai phân hiệu ở Gia Lai và Ninh Thuận, điểm sàn chủ yếu là 15.
Điểm sàn cụ thể như sau:

Điểm sàn hai phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận:

Điểm sàn Trường ĐH Nông lâm TP.HCM từ 15-21
Lê Huyền

Điểm sàn ĐH Mở TP.HCM cao nhất 19
Trường ĐH Mở TP.HCM công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành cao nhất từ 19 điểm.

Related Articles

Back to top button

Adblock đang chặn nội dung trên website

Bạn vui lòng tắt Adblock để có thể xem đầy đủ nội dung.