Bộ Chính trị cho ý kiến phương án nhân sự cấp ủy của Quân đội và 5 tỉnh

Bộ Chính trị làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 6 Đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.Các buổi làm việc diễn ra trong tuần thứ 4, đợt 2, từ ngày 7-12/9. Cụ thể, sáng 12/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với Đảng bộ các tỉnh: Bình Dương, Quảng Ngãi, Bạc Liêu.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng,  chủ trì làm việc với Đảng bộ các tỉnh: Đắk Nông, Kiên Giang.
Tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và một số bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu với tại buổi làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh TTXVN
Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Đảng bộ trình bày dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025, ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào ba nhóm nội dung.
Đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ, Bộ Chính trị cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản để đưa vào dự thảo Nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến các Đảng bộ.
Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Bộ Chính trị cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy; về nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Đối với phương án nhân sự của cấp ủy, Bộ Chính trị cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng Ban chấp hành, Ban thường vụ và tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử.
Hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đại hội
Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng, nổi bật của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã đề ra.
Đảng bộ Quân đội đã thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối chính trị, quân sự của Đảng; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng và ban hành hệ thống nghị quyết, chiến lược về công tác quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình.
Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bình Dương, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Đắk Nông, Kiên Giang; đã tạo ra bước phát triển toàn diện hơn về kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Đồng thời, phân tích những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển của mỗi địa phương trong nhiệm kỳ qua.
Căn cứ vào ý kiến kết luận của chủ trì hội nghị và ý kiến các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đại hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tính đến ngày 12/9, Bộ Chính trị đã làm việc với 43/67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Công tác tổ chức làm việc được các Đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.
Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các Đảng bộ trong tuần thứ 4, đợt 2 đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung.
Thu Hằng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp với Ban Thường vụ Quân ủy TƯ
Sáng nay (12/9), tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Related Articles

Back to top button

Adblock đang chặn nội dung trên website

Bạn vui lòng tắt Adblock để có thể xem đầy đủ nội dung.