Bến Tre sẽ cung cấp 100% DVCTT đủ điều kiện lên mức 4 trong tháng 10

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 4 với các thủ tục đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành 100% trong tháng 10/2020.Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre vừa tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4.
Cùng với yêu cầu khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với mục tiêu là hoàn thành 100% trong tháng 10/2020, cơ quan, địa phương trên địa bàn Bến Tre cũng được chỉ đạo xem xét, triển khai theo mô hình nền tảng để tiết kiệm chi phí, thời gian. “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải hiệu quả, tránh hình thức”, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh.
Tháng 10 cũng là thời điểm các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tại Bến Tre cần hoàn thành việc xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc, tạo điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Sở TT&TT tỉnh Bến Tre tổ chức tập huấn, đào tạo về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 cho các cơ quan nhà nước của tỉnh (Ảnh: Lê Tấn Trận)
Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre còn đề nghị người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tập trung chỉ đạo việc kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với 2 hệ thống thông tin phục vụ cung cấp, đánh giá dịch vụ công trực tuyến.
Đó là, hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc của Bộ TT&TT nhằm hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến, giúp nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4.
Hồi cuối tháng 8/2020, Bến Tre đã ban hành kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu của kế hoạch này là hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết 17 ngày 07/3/2019 của Chính phủ; cung cấp đầy đủ 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh ở mức độ 4 (với các thủ tục phù hợp).
Theo kế hoạch, Bến Tre sẽ đưa 949 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 53 thủ tục hành chính cấp huyện và 25 thủ tục hành chính cấp xã, phường, thị trấn lên dịch vụ công trực tuyến mức 4.
Tổ công tác xây dựng và triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre cũng đã được UBND tỉnh này ban hành ngày 31/8/2020. Trong 13 thành viên của Tổ công tác, có tới 6 cán bộ của Cục Tin học hóa, đơn vị được Bộ trưởng Bộ TT&TT giao trực tiếp hỗ trợ Bến Tre.
Nếu Bến Tre hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong tháng 10/2020 như mục tiêu đã đề ra, đây sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa được tất cả dịch vụ công lên cung cấp trực tuyến mức cao nhất cho người dân, doanh nghiệp.
Về kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bến Tre hiện nay, Sở TT&TT tỉnh này cho biết, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Bến Tre đều đã công bố, công khai thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.
100% các thủ tục hành chính đều được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.bentre.gov.vn), các Cổng thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.bentre.gov.vn.
Đến tháng 9/2020, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bến Tre đã cung cấp 679 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tính từ ngày 1/1/2020 đến tháng 9/2020, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 là 51.468 hồ sơ. 
Theo số liệu của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, tính đến tháng 9 năm 2020, toàn quốc đã có 19,10% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong đó, có 9 bộ, ngành trung ương và 15 tỉnh, thành phố đã cung cấp trên 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đặc biệt, Bộ TT&TT và Bộ Y tế là 2 cơ quan trung ương đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.Mục tiêu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đạt được trong năm 2020 là cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Để đạt mục tiêu này, Bộ TT&TT đang nỗ lực, đổi mới cách làm, đổi mới mô hình triển khai làm sao để đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Vân Anh

Bộ TT&TT thúc giục các bộ, tỉnh đẩy nhanh dịch vụ công trực tuyến mức 4
Bộ TT&TT cho rằng, với thực trạng hiện nay, nếu không có sự quyết tâm, vào cuộc của lãnh đạo cao nhất cơ quan nhà nước các cấp, mục tiêu 100% bộ, tỉnh cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 sẽ không thể đạt được.

Related Articles

Back to top button

Adblock đang chặn nội dung trên website

Bạn vui lòng tắt Adblock để có thể xem đầy đủ nội dung.